Skip to content

Näitä erityisehtoja sovelletaan, kun kyseessä on arvokisoihin tai ottelutapahtumiin suuntautuva fanimatka.

1. Matkan tilaaminen

Tilaus on asiakkaalle sitova, kun varausmaksu on suoritettu. Suorittamalla maksun asiakas hyväksyy samalla kaikki ne määräykset, jotka Pelimatkat on matkaa varten säätänyt.

Oy Pelimatkat Finland:lle tilaus on sitova viikon kuluttua siitä, kun varausmaksu on saapunut, ellei Pelimatkat tämän ajan kuluessa ole ilmoittanut, ettei halua sitoutua tilaukseen. Koska esitteessä oleviin tietoihin voi tulla muutoksia sen painamisen jälkeen, saattavat esitteen ja matkalipun tiedot olla osittain eriäviä. Tällöin matkalipun tiedot kumoavat vastaavat esitetiedot. Maksamalla varausmaksun matkustaja samalla hyväksyy yllämainitut muutokset.

2. Matkan maksaminen

Mikäli asiakas ei noudata alla mainittuja maksuehtoja, pidättää Pelimatkat oikeuden peruuttaa tilauksen siitä asiakkaalle erikseen ilmoittamatta. Kaikki maksut tulee suorittaa Oy Pelimatkat Finland:n tilille eräpäivään mennessä. Vahvistuksen yhteydessä perimme ennakkomaksun.

Mikäli matkapakettiin sisältyy otteluliput, varausmaksua ei palauteta matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä. Loppumaksu suoritetaan sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 60vrk ennen matkalle lähtöä. Jos lähtöön on vähemmän kuin 60vrk, suoritetaan koko matkan hinta välittömästi.

Ryhmähinnat edellyttävät vähintään kymmentä (10) osallistujaa. Muussa tapauksessa hinta tarkistetaan todellisen osallistujamäärän mukaisesti. Hinnat perustuvat tarjousta tehtäessä voimassa oleviin hinnastoihin. Varaamme oikeuden muuttaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen jälkeenkin seuraavilla perusteilla: valuuttakurssimuutokset, meistä riippumattomat kuljetuskustannusten muutokset, uudet muuttuneet verot ja matkustajamaksut.

3. Mitä matkan hintaan sisältyy

Ellei esitteessä tai matkalipussa toisin mainita, sisältyy matkan hintoihin tarjouksessa mainitut palvelut. Arvonlisävero sisältyy matkapaketin hintaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvolliselle yritykselle vähennyskelpoinen. Pakettimatkoissa käytämme marginaaliveroa. Oy Pelimatkat Finland:n edustaja on mukana matkoilla mikäli ryhmän koko on vähintään 20 henkilöä, ellei toisin sovita. Tämä huomioidaan matkan hinnassa. Matkustaja hankkii itse passin ja viisumin sekä vastaa niiden kustannuksista. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

4. Asiakkaan tekemä peruutus/muutos

Muutos tai peruutus astuu voimaan ensimmäisenä arkipäivänä (klo 9-17), kun Oy Pelimatkat Finland vastaanottaa tiedon. Matkustajan peruuttaessa matkansa ilman erityistä syytä matkanjärjestäjällä on oikeus periä itselleen aiheutuneet todelliset kulut. Ryhmä- ja urheilumatkojen muutokset ja peruutukset käsitellään tapauskohtaisesti. Ryhmälle tai urheilumatkalle varatut matkapaketit kuuluvat erityisehtoisiin ja erityisluonteisiin matkoihin, joissa peruutuskulut määräytyvät palveluntuottajien poikkeuksellisten määräysten mukaisesti. Näitä ovat esimerkiksi hotellien ja kuljetusyhtiöiden varaus- ja myyntiehdot sekä lisäpalveluiden, kuten lentokenttäkuljetuksien poikkeukselliset muutos- ja peruutuskulut. Useimmat palveluntuottajat eivät salli takaisinmaksua peruutustilanteissa tai takaisinmaksu voi olla rajoitettua. Nämä säännöt ovat huomattavasti yleisiä valmismatkaehtoja tiukemmat (YVE). Pelimatkoilla on oikeus veloittaa muutoksen tai peruutuksen työvaiheiden käsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Pääsylippuvaraukset ovat aina heti sitovia ja peruutuskulut ovat 100%.

Matkustaja voi peruuttaa matkansa ilman erityistä syytä seuraavasti:

a) Viimeistään 60 vrk ennen matkan alkua, jolloin peruutuskuluina peritään 25 % matkan hinnasta sekä pääsylippujen hinta kokonaisuudessaan.

b) Myöhemmin kuin 60 vrk ennen matkan alkua matkanjärjestäjällä on oikeus periä matkan hinta kokonaisuudessaan.

Matkustajalla on oikeus perua matka erityisestä syystä valmismatkalain mukaisesti 15§2mom. (Lue Yleiset valmismatkaehdot 5.1.a-b). Äkillinen sairaus on todistettava lääkärintodistuksella. Matkajärjestäjällä on oikeus periä peruuntuneesta matkasta kohtuullinen korvaus, joka pitää sisällään todelliset matkasta aiheutuneet kulut.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos 1. hänellä on perusteltua aihetta uskoa, ettei matkaa voida VML:n 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun tilanteen takia toteuttaa sovitulla tavalla tai hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta 2. sopimukseen on sopimusehdon perusteella tehty olennaisia muutoksia 3. matkustajaa tai hänen läheistään kohdanneen odottamattoman ja vakavan tapahtuman vuoksi olisi kohtuutonta vaatia häntä lähtemään matkalle. (Matkustajan tai hänelle läheisen henkilön äkillinen tai vakava sairastuminen, vakava onnettomuus tai kuolema. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa matkustaja on yhdessä varannut matkan, ja jonka majoitus on sovittu samaan huoneeseen tai huoneistoon.) Muu odottamaton ja vakava tapahtuma on esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuudelle, kuten asunnon palo. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viipymättä matkanjärjestäjälle. 3. kohdassa mainitussa tapauksessa matkustajan on niin pian kuin mahdollista, ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, esitettävä luotettava selvitys matkalle lähdön estäneestä tapahtumasta, kuten lääkärintodistus tai vakuutusyhtiön lausunto. Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta.

Kirjoitettua lentolippua ja pääsylippuja tai muita erikoislippuja ei voida peruttaa. Jos matka peruutetaan, peruuntuu myös erikoislippuvaraus automaattisesti. Peruutetuista lipuista matkanjärjestäjä perii täydet kulut.

Nimenmuutokset loppumaksun eräpäivän jälkeen 100€ / hlö. Lähempänä lähtöä tapahtuvat muutokset tarkistamme aina lentoyhtiökohtaisesti. Matkustajien nimet tulee ilmoittaa viimeistään kuusi viikkoa ennen lähtöä. Nimien puuttuminen saattaa johtaa lentopaikkojen peruuntumiseen.

5. Matkan toteuttaminen

Kansainvälisten hotellimääräysten mukaan täytyy hotellihuone jättää vapaaksi lähtöpäivänä klo 12.00. Aikataulussa ja matkalipussa ilmoitetaan viimeinen kokoontumisaika ja tarkka paluuaika. Kuluttajaviraston määräysten mukaan matkan pituus lasketaan alkamaan kokoontumishetkestä lentoasemalla ja päättymään paluulennon saapumisaikaan lentoasemalla.

Matkanjärjestäjällä on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää.

Erityistoivomukset koskien matkaa, kuten erikoisruokavaliot lennolla tulee toimittaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen matkaa. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat ohjelmaa ja edellyttävät viestimien käyttöä, matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

6. Ryhmän toteutuminen

a) Ryhmäksi katsotaan seurue, johon kuuluu vähintään kymmenen (10) henkilöä ja jotka lähtevät yhteisillä järjestelyillä samalle matkalle.
b) Ryhmän lopullinen nimilista huonejakoineen tulee toimittaa Pelimatkat Finland Oy:lle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen matkan alkua.

7. Liput ja lisäpalvelut

Kun matkalippu on kirjoitettu, matkatoimistolla on oikeus periä nimenmuutoksesta koko lipun hinta.
Liput, jotka ovat sisällytetty pakettiin, tilataan kohteesta riippuen lipputoimistosta. Lipputoimistojen perimät hinnat ovat lippujen perushintaa selvästi korkeammat. Lipuissa näkyy sen perushinta, ei ostohinta. Hinta-arvio annetaan tilaamisen yhteydessä.
Lippuja ei lunasteta takaisin.

Pelimatkat ei vastaa kisojen eikä otteluiden peruuntumisesta, kisajärjestelyjen vaihtumisesta, ajankohdan tai kisapaikan muutoksista, ei mahdollisista virheistä kisaohjelmassa eikä niiden mahdollisesti asiakkaalle aiheuttamista kuluista tai ansiomenetyksistä.

8. Takaisinmaksut

Matkustaja on velvollinen suorittamaan maksun käyttämistään lisäpalveluista. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättömistä palveluista. Takaisinmaksua ei myönnetä peruuttamattomasta varauksesta. Jos asiakas ei käytä matkaan sisältyvää kuljetusta tai muuta palvelua tai käyttää niitä vain osittain, ei hänellä ole tällä perusteella oikeutta takaisinmaksuun. Matkan peruuntuessa tai mikäli liput jäävät matkustajasta johtuvista syistä käyttämättä matkanjärjestäjä ei ole velvollinen takaisinmaksuun. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa aikatauluja ja reititystä ennen matkaa tai matkan aikana.

Mikäli asiakas peruuttaa matkansa alle 60 vrk ennen lähtöä, ja/tai ei saavu sovittuun aikaan mennessä kokoontumispaikalle, tai ei voi osallistua matkalle tarvittavien asiapapereiden kuten esim. passin puuttumisen tai vanhentumisen takia, ei hänellä ole oikeutta takaisinmaksuun.

9. Ylivoimaiset tilanteet

Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai muusta ennalta-arvaamattomasta syystä, jota matkanjärjestäjä tai matkanjärjestäjän apunaan käyttämä elinkeinonharjoittaja ei olisi voinut estää mahdollisimman huolellisesti menetellenkään. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi sotatoimet, luonnonmullistus, tarttuva tauti, lakko ja vastaavat tapahtumat.

Matkanjärjestäjän on ilmoitettava matkustajalle viipymättä tällaisesta ylivoimaisesta tapahtumasta ja pyrittävä toimimaan niin, että matkustajan kärsimä vahinko jää mahdollisimman pieneksi.

10. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuut

Matkustaja ja matkanvaraaja vastaavat kaikista tekemistään varauksista, peruutuksista, muutoksista sekä tilanteista, jolloin matkustaja ei varauksesta huolimatta käytä varattua paikkaa tai peruuta varausta ennen matkaa sekä muista mahdollisista kuluista. Oy Pelimatkat Finland ei vastaa matkan keskeytymisestä tai peruuntumisesta aiheutuneista kustannuksista, jotka johtuvat asiakkaan puutteellisista matkustusasiakirjoista. Oy Pelimatkat Finland ei vastaa asiakkaan matkustusasiakirjojen hankkimisesta aiheutuvista kuluista. Oy Pelimatkat Finland ei vastaa asiakkaan antamien varaustietojen virheellisyydestä eikä niiden korjaamisesta aiheutuneista kuluista. Mahdolliset reklamaatiot ja korvausvaatimukset myöhästymisistä tai matkan aikana tapahtuneista muista lentoyhtiöiden, hotellien tai muiden palveluiden epäkohdista osoitetaan suoraan kyseisille tuottajille.

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ennen matkan vahvistamista ja maksamista seuraavat asiat:

Varaustietojen oikeellisuus (esim. päivämäärät, matkustajien passin mukaiset nimitiedot)
Passin voimassaolo sekä matkakohteen vaatimuksista riippuen viisumi tai transit- eli kauttakulkuviisumit.
Tarvittavat suojaukset ja rokotukset sekä terveysmääräysvaatimukset matkakohteittain voi tarkistaa Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen Internet-sivuilta www.thl.fi
Terveysmääräykset, matkustustiedotteet sekä poikkeustilanteet ulkoasiainministeriön Internet-sivuilta www.formin.fi
Asiakkaan on huolehdittava ennen matkalle lähtöä riittävästä vakuutusturvasta ja sen kattavuudesta, jonka hän katsoo matkalla tarvitsevansa (matka- ja matkatavaravakuutus). Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkaa varattaessa, mahdollisten sairaudesta johtuvien peruutuskulujen kattamiseksi. Kehotamme perehtymään matkavakuutuksen peruutusta koskeviin erityisehtoihin tarkkaan. Joihinkin vakuutuksiin saattaa sisältyä vastuunrajoituskohta, jonka seurauksena matkustajan oma vastuu laajenee. Vakuutuksen tulee olla maksettu viimeistään 3 vrk ennen matkan alkamista. Vakuutuksen voi ostaa netistä tai asiakaspalvelusta.

11. Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet matkan maksamisen jälkeen sekä matkan aikana

Asiakkaan vastuulla on vahvistaa paluulennot lentoyhtiölle ja tarkistaa lentojen lähtöajat sekä mahdolliset aikataulun tai lähtöterminaalien muutokset ennen matkaa ja matkan aikana. Suosittelemme paluulennon vahvistamista kaukokohteissa.

Yleisen suosituksen mukaan lentokentälle on saavuttava Euroopassa viimeistään kaksi (2) tuntia ennen lähtöä. Tiukentuneiden turvamääräysten vuoksi suosittelemme varaamaan riittävästi aikaa (3-5 tuntia) lentokenttämuodollisuuksiin. Lisätietoja saa suoraan lentoyhtiöiden Internet-sivuilta.

Asiakkaan vastuulla on saapua sovittuun aikana lentokentälle / hotelliin / kisapaikalle jne..

Havaitessaan puutteita tuotteen tasossa tai tuottajan palvelussa matkustajan tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä suoraan palveluntuottajaan paikan päällä tai matkadokumenteissa olevaan palveluntuottajan numeroon.

12. Matkatavarat ja matkavakuutus

Matkatavaroiden kuljetuksessa sovelletaan ko. kuljetusyhtiöiden voimassaolevia määräyksiä, jotka ovat saatavilla pyynnöstä. Osalla lentoyhtiöistä (mm. Air Baltic ja halpalentoyhtiöt) ruumaan menevä matkatavara ei sisälly lipun hintaan ja osalla lentoyhtiöistä on käytössään myös lähtöselvitysmaksu. Lisäveloitus matkatavaroista ja mahdollinen lähtöselvitysmaksu tulee maksaa suoraan lentoyhtiölle internetissä tai lentokentällä. Hinnat ja lisätietoa maksusta saa lentoyhtiöiltä Matkanjärjestäjä ei vastaa matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista.

Ryhmämatkat eivät sisällä perusturvamaksua. Suositamme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä, peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Vakuutus on peruutuskorvauksen saamiseksi maksettava viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen matkan alkua.

13. Valitukset

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

14. Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen

Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liittyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseisestä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuksesta ilma-aluksessa annetuissa laissa, ilmakuljetussopimuslaissa sekä kansainvälisessä rautatiekuljetuksia koskevassa yleissopimuksessa. Ryhmämatkojen vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Pelimatkat Finland, ellei toisin ryhmävahvistuksessa ilmoiteta.

15. Oikeus hinnan muutoksiin

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen päättämisen jälkeen oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua matkan hintaa seuraavilla perusteilla: a) Matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muutokset b) Kuljetuskustannusten muutos, johon matkanjärjestäjä ei voinut vaikuttaa ja jota matkanjärjestäjä ei ole voinut ottaa lukuun sopimusta päätettäessä. c) SP:n tai valtioneuvoston päätöksestä johtuva hinnan muutos.