Skip to content

Näitä erityisehtoja sovelletaan, kun matkanjärjestäjä on Oy Pelimatkat Finland tai kysymyksessä on ryhmälle sen erillisestä pyynnöstä tilaustyönä rakennettu ryhmämatka. Matkanjärjestäjällä on oikeus käyttää yleisistä matkapakettiehdoista poikkeavia erityisehtoja, jos erityisehtojen käyttö on perusteltavissa matkan erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien poikkeuksellisten määräysten (kuten reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), matkan erityisluonteesta johtuvien poikkeuksellisten majoitusehtojen tai matkakohteen erityisolojen vuoksi. Oy Pelimatkat Finland:in tilausryhmämatkaehdot:

1. Ryhmä

Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 10 matkustajaa tai tarjouksessa erikseen mainittu henkilömäärä ja jotka lähtevät yhteisillä matkajärjestelyillä samalla matkalle.

2. Matkan tarjous ja vahvistus

Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäessä toimitamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös erillisen matkavahvistuksen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matka­ehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutokset, mikäli ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.

3. Laskutus

Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisää 20€ /laskutus. Jos lähetämme ryhmälle yhteisen kertalaskun, emme peri erillistä laskutuslisää. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta laskutuslisästä.

4. Matkapaketin hinta

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka mainitaan matkatarjouksessa tai vahvistuksessa.

5. Arvonlisävero

Mikäli matka sisältää arvonlisäveroa, se sisältyy matkan hintaan ja peritään verohallituksen ohjeiden mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovelvollisille yrityksille vähennyskelpoinen.

6. Nimilista

Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja hyttijakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksineen tulee toimittaa matkatoimistoomme viimeistään 5 viikkoa (sis. ryhmälennot) tai 4 viikkoa ennen matkan alkua. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

7. Matkaliput

Mahdolliset matkaliput ja voucherit kirjoitetaan ja toimitetaan tilaajalle normaalisti noin 7 päivää ennen lähtöpäivää ellei muuten ole sovittu. Asiakas on velvollinen tarkastamaan että lukumäärät ja tilatut palvelut ovat oikein.

8. Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 50 €/hlö, mikäli matka sisältää myös lennot 100 €/hlö.

9. Peruutusehdot

Nimenmuutokset ja peruutukset yli 30 vrk:ta ennen matkaa: Ryhmän voi kokonaisuudessaan peruuttaa ilman lisäkuluja varausmaksun lisäksi viimeistään 60 vuorokautta ennen matkan alkua. 30-45 vuorokautta ennen matkaa voi kuluitta peruuttaa 20% alunperin varatuista paikoista, ellei tarjouksessa muuta mainita. Tämän ylittävistä peruutuksista peritään toimistokuluina 50 €/paikka (lennot sisältävissä paketeissa 100€/paikka). Yksittäisten matkustajien muutokset käsitellään peruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruutusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muutoksia. Peruutus ei ole kuluton, mikäli matkatoimisto on jo suorittanut matkaa koskevia sitä sitovia maksuja, kuten lentojen tai hotellien ennakkomaksuja tai ottelulippuja, joiden maksuja eivät palvelutuottajat palauta.

Ryhmälentovarauksen sisältävissä matkoissa ehdot voivat poiketa näistä ehdoista lentoyhtiöiden omista säännöistä johtuen. Ryhmälentovarauksen sisältävissä matkoissa lähetämme aina erillisen muutos- ja peruutusinfon tarjouksen ja/tai matkavarauksen yhteydessä.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin 
(Lue myös kohta peruutukset alle kuukautta ennen matkaa):
– viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, jolloin toimistokuluina vähennetään 50€/hlö (lennot sisältävissä paketeissa 100€/paikka).
– 29 vrk – 72 tuntia ennen matkan alkua, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä 50% matkan hinnasta
– myöhemmin kuin 72 tuntia ennen matkan alkua, jolloin matkanjärjestäjällä on oikeus periä koko matkan hinta peruutuskuluina.Peruutus ei ole kuluton, mikäli matkatoimisto on jo suorittanut matkaa koskevia sitä sitovia maksuja, kuten lentojen tai hotellien ennakkomaksuja tai ottelulippuja, joiden maksuja eivät palvelutuottajat palauta. Näistä kuluista on mahdollista hakea palautusta henkilökohtaisesta matkavakuutusta jota suosittelemme jokaiselle matkustajalle.

10. Lisäpalvelut ja takaisinmaksut

Matkustajan tulee suorittaa maksu mahdollisesti käyttämistään lisäpalveluista, jotka eivät sisälly matkan hintaan. Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta takaisinmaksuun, mikäli hän ei saavu lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole peruuttanut matkaansa ennen lähtöä.

11. Hotellimajoitus

Yleensä huoneen luovutus tapahtuu kansainvälisten määräysten mukaisesti esim. klo 12.00 mennessä, vaikka esim. paluumatkan lähtöaika olisi vasta illalla. Tietyissä tapauksissa huoneen luovutus voi olla myös aikaisemmin. Hotellihuoneen saa käyttöönsä yleensä iltapäivällä klo 15.00.

12. Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan

Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää määrää matkustajia. Mikäli matkatarjous on laskettu tietyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijämäärä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

13. Muutokset

Oy Pelimatkat Finland ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi kaikki aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat sitoumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

14. Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Mikäli kohdemaahan matkustaminen (mm. Venäjä) edellyttää matkustajavakuutusta, on matkustajan huolehdittava itse vakuutuksestaan. Suosittelemme myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin ottamista mukaan matkalle.

15. Passi, viisumi ja rokotukset

Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotusten hankkimisesta. Euroopassa Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin tiettyihin entisiin IVY-maihin suuntautuvilla matkoilla (esim. Venäjä), Pohjois-Amerikkaan suuntautuvilla matkoilla tulee olla voimassa oleva ESTA. Suosittelemme myös polio- ja jäykkäkouristussuojan tarkistamista. Venäjälle matkustavan tulisi tarkistaa myös kurkkumätärokotuksen voimassaolo.

16. Valitukset

Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle. Vahingon­korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 viikkoa matkan päät­tymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

17. Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen

Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liitty­västä vahingosta määräytyy siten, kuin kyseisestä kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, il­makuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleis­sopimuksessa.

Matkanjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varallisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomattavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 169 €.

18. Erityisehdot ryhmämatkojen maksuehtoihin

Jos ryhmä tai ryhmän vastuuhenkilö välittää Oy Pelimatkat Finland:n valmismatkatuotetta kolmannelle osapuolelle, on ryhmällä ja Oy Pelimatkat Finland:llä oltava aina kirjallinen myyntisopimus. Laskutuksen suorittaa tässäkin tapauksessa Oy Pelimatkat Finland.

Oy Pelimatkat Finland:llä on oikeus joko peruuttaa tai muuttaa tilausmatkan hintaa, mikäli mm. ryhmäkoko tai muut Oy Pelimatkat Finland:n kirjallisesti esitetyt ehdot eivät täyty. Tämän voi Oy Pelimatkat Finland tehdä myös myöhemmin kuin 21 vrk:ta ennen matkaa, jolloin Oy Pelimatkat Finland:n on tiedotettava asiakkailleen muutoksista viipymättä.

Oy Pelimatkat Finland ei vastaa välitysmyynnissä kolmannelle osapuolelle aiheutuneista haitoista tai kuluista, mikäli Oy Pelimatkat Finland on tiedottanut matkatuotteesta välittäjää matkan aikana toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Oy Pelimatkat Finland:lla on oikeus tuotekohtaisiin erikoisehtoihin. Mikäli ne poikkeavat ylläolevista ehdoista, mainitaan poikkeamat tuotteen erillisesitteessä.

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja. Vastuullinen matkanjärjestäjä on Oy Pelimatkat Finland ellei toisin ilmoiteta.