Skip to content

1. Soveltamisala

Oy Pelimatkat Finland:n järjestämiin turnaus/harjoitusmatkoihin sovelletaan näitä erityisehtoja ja valmismatkalakia.

2. Vastuu sopimuksen täyttymisestä

Matkanjärjestäjä vastaa järjestämiensä valmismatkojen sopimuksen mukaisuudesta ja matkustajille matkoista annettavista tiedoista valmismatkalain mukaan. Matkanjärjestäjä ei vastaa tarjoamaansa valmismatkaan sisältymättömistä järjestelyistä.

3. Matkatoimiston vastuu turnauksen järjestäjien palveluista

Matkatoimisto ei vastaa välittämistään turnausjärjestäjien järjestämistä palveluista, kuten otteluista, turnausjärjestäjän järjestämistä kuljetuksista, aterioista tai majoituksista. Mikäli turnausjärjestän palveluissa ilmenee puutteita, ensisijainen korvausvastuu on palveluiden tuottajalla (turnausjärjestäjällä). Matkatoimisto avustaa mahdollisissa ongelma-ja/tai riitatilanteissa.

4. Turnausohjelmat ja aikataulut

Matkanjärjestäjä ei vastaa turnausten peruuntumisesta, ajankohdan- tai paikan muuttumisesta eikä turnausohjelmassa olevista mahdollisista virheistä, eikä niiden asiakkaille mahdollisesti aiheuttamista kuluista tai ansionmenetyksistä.

5. Matkustusasiakirjat ja matkustusluvat

Joukkue on velvollinen huolehtimaan että kaikilla matkustajilla on voimassaolevat vaadittavat matkadokumentit sekä mahdolliset ilman omaa vanhempaa matkustavien alaikäisten matkustusluvat.

6. Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Ryhmää sitova sopimus syntyy, kun sen yhteyshenkilö hänen tilattuaan matkan saa matkastaan matkanjärjestäjän tilausvahvistuksen. Varausmaksu tulee suorittaa ilmoitettujen maksuehtojen mukaisesti.

– Matkan varaamisen yhteydessä maksetaan varausmaksu. Varausmaksua ei palauteta mikäli asiakas peruu matkan.
– Loppuerä on suoritettava viimeistään 30 vrk ennen matkan alkua tai tarjouksessa mainittuna ajankohtana.
– Mikäli matka varataan myöhemmin kuin 30 vrk ennen matkan alkua, maksetaan koko matkan hinta matkaa varattaessa.
– Jos matkan hintaa tai sen osaa ei ole maksettu viimeistään matkanjärjestäjän määräämänä ajankohtana, on matkajärjestäjällä oikeus peruuttaa varaus.

7. Ryhmän yhteyshenkilö

Ryhmä ilmoittaa matkan varaamisen yhteydessä matkanjärjestäjälle yhteyshenkilön joka toimii ryhmän edustajana ennen matkaa, matkan aikana sekä matkan jälkeen. Matkanjärjestäjä sopii matkaohjelmaan tai matkan sisältöön liittyvistä seikoista ryhmän nimeämän yhteyshenkilön kanssa.

8. Takaisinmaksut

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun palveluista, jotka hän on jättänyt käyttämättä.

9. Matkanjärjestäjän muutosoikeudet

Matkanjärjestäjällä on oikeus sopimuksen syntymisen jälkeen siitä riippumattomista syistä ja vähäisen osanottajamäärän vuoksi muuttaa majoituspaikkaa, kulkuneuvoja, aikatauluja ja muita matkajärjestelyjä, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle niin pian kuin mahdollista; ja muutoksista vähäisen osanottajamäärän vuoksi valmismatkaehtojen mukaisesti.

Tarjouksemme ja vahvistuksemme hinnat perustuvat niiden päiväyspäivänä voimassaoleviin valuuttakursseihin ja hintatasoon. Lopulliseen hintaan voivat vaikuttaa valuuttakurssien muutokset (ks. yleiset valmismatkaehdot). Hinnanmuutosta laskettaessa verrataan esitteen hinnoittelukurssia ja 6 viikkoa ennen matkan alkua voimassa ollutta valuuttakurssia. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Oy Pelimatkat Finland varaa itselleen oikeuden muuttaa sopimusehtoja ja muita sisältötietoja ennen sopimuksen päättämistä. Matkanjärjestäjä ei vastaa kolmansien osapuolien esitteissä tai muissa julkaisuissa olevista mahdollisista virheellisistä tiedoista tai painovirheistä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä

Oy Pelimatkat Finland

Phone
+358 41 4566717
VAT number
1971635-9
Email
info@pelimatkat.com
Valmismatkarekisterinumero
5295/05/MjMv